Historia


AXPLOCK UR ALLMOGEGILLETS HISTORIA

1920 – 2010                                                                                                                   Tillbaka till Om oss

1920 Föreningen bildades i Sundbyberg under namnet Sällskapet Vänskapsringens Folkdanslag. 12 medlemmar. Den första styrelsen bestod av: Gösta Linden, ordförande Hildur Svensson, sekreterare Elisabeth Kellgren, kassör Dansledare Gunnar Rasmusson och spelman Ragnar Andersson. Föreningen bygger sommarhem vid Blackeberg. En resa till Malmö görs.
1921 Namnet ALLMOGEGILLET antas den 24 april. Allmogegillet blir medlem i Svenska Folkdansringen (nuvarande Svenska Ungdomsringen). Den första stora resan företas, till Köpenhamn. Det första offentliga framträdandet görs, på Sundbybergs teater
1922 Elis Sverkersson blir dansledare. Allmogegillet deltar i uppvaktningen för kungaparet på slottet. Resor till Åland och till Norge. Vid Säterspelen hemförde Gillet, i konkurrens med övriga lag från Ungdomsringen, börsdirektör Belfrages hederspris för bästa enhetliga bygdedräkt. Barnlag bildas. 20 medlemmar från starten.
1923 Ernst Granhammar komponerar Allmogegillets föreningsmärke. Gillet anordnar sin första friluftsfest i Sundbyberg. Resa till Göteborg och Häverö (varifrån Gillets dräkt här-stammar). Gillet reser runt Åland på ”sångarfärd och propagandaturné” under medverkan av Delsbostintan.
1924 Anordnades stor fest i Malmköping. I samband därmed bildades Södermanlands Spelmansförbund. Gillet hyrde sommarhem på Brandskär, utanför Dalarö.
1925 En dräktfond startades för nytillkomna medlemmar.
1926 Allmogegillet gör sin första resa till Estland. Ordnar på Haga friluftsteater två stora friluftsfester med över 30.000 deltagare. På hösten arrangerar Gillet en större soaré på Auditorium till förmån för Birka Folkhögskola, Estland, med tal av dåvarande statsministern C.G. Ekman och medverkan av från Estland särskilt inbjuden kör och folkdanslag
1927 Allmogegillet gör en andra Hagafest med 26.000 deltagare.
1928 Allmogegillet flyttar sin verksamhet till Stockholm. På grund av flyttningen måste barnlagets verksamhet läggas ned. Resa till Estland och Finland.
1929 Allmogegillet får svensk flagga av svenska flaggans dag och startar amatörteater. Sommarhem på Skarpö
1930 Allmogegillet anordnar sin första kurs i folkdans för allmänheten.
1931 Midsommarfärd till Åland tillsammans med SUS. Besök från Estland.
1932 Upprättas en sparkassa bland medlemmarna. Hyrdes Augustendals dansbana.
1933 Det verkliga genombrottsåret för utflykter och vandringar inom Gillet. Tombolastånd på Haga nöjesfält. Sommarhemmet på Skarpö avvecklas
1934 Gillet anordnar sin första kurs i knyppling under ledning av musikdirektör A.W. Sundgren. Besök från Estland.
1935 Unisona sången tar fart. Gillet medverkar med 50 deltagare i Barnens Dagsfestligheterna. Medlemsantalet stiger. Beslöts köpa tomten vid Bansjön. Gillet anordnar kurs i knyppling för allmänheten
1936 Allmogegillet deltar i den stora Tysklandsresan i samband med Olympiska Spelen. Beslöts ingå i tomtföreningen vid Bansjön. Gillets orienteringar börjar
1937 Medverkar Gillet vid Gripsholmsjubileet. Förslag till bildande av barnlag. Besök från Estland.
1938 Martin Andersson efterträder Elis Sverkersson som dansledare. Resa till Estland, midsommarresa till Årdala
1939 Internationella folkdansstämman. Besök från Estland. Övningslokal Reform på Regeringsgatan. (Årsfesten hölls på Reform, supé 4:25 kr.)
1940 Höjdes avgiften på tomten från 30 till 40 öre för medlem och från 50 till 60 öre för icke medlem. 20-årsjubileet firas på Nyloftet på Skansen, supé 6 kr. Trekamp (skidor, orientering, simning) startas inom distriktet.
1941 Årsavgiften oförändrad 10 kr/år. Ny matrikel skall tryckas i 100 ex (tryckkostnad 10 kr). Förslag om nybörjarkurs. Lite folk på övningarna
1942 Övningslokal nu på Norr Mälarstrand. Beslöts att styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden. Bastu skall byggas på tomten
1943 Årsavgiften höjs till 12 kr. Ny dansbana på tomten. Inköp av senaste tomtområdet beslöts (1.400 kr)
1944 Styrelsen befrias från årsavgift. Lotteri anordnas. Allmogegillet vann årets trekamp
1945 Namnet Bergane antogs efter flera års bordläggning. Ny lokal, skolan vid Västerbroplan
1946 Förslag om ev köp av militärbarack. Beslöts att de olika rapporterna skall sammanfattas i styrelsens årsberättelse.
1947 Förslag om nybörjarkurs i gammaldans och folkdans
1948 Ny övningslokal, Kungsholms folkskola, Mariebergsgatan. Lokalfrågan och nybörjarkurs aktuell igen.
1949 Förslag om ny dansbana på Bergane. Första numret av ”Vi Allmogegillare” utkom. Allmogegillet vann årets trekamp.
1950 Lokal Gösta Janssons ateljé, Jakobsbergsgatan. Midsommarfest på Bergane för tomtföreningens medlemmar. Nya dansbanan invigs och föreningen mottar den gula flaggan med Allmogegillets märke av tomtägarna. Gillet firar 30-årsjubileum på Nyloftet på Skansen. En representant vid internationella stämman i Venedig
1951 Ny lokal, Baracken vid Norra Bantorget. Övningar för barnlekar och danser varannan lördag em.
1952 Brunn borras på Bergane.
1953 Beslöts ordna trekamp inom föreningen. Ny lokal på Lundagatan. Gäster från Wolfach här på midsommaren. Många uppvisningar den sommaren
1954 Resa till Wolfach. Allmogegillet vann årets trekamp.
1955 Lite folk på övningarna. Allmogegillet vann årets trekamp.
1956 Ny lokal i Årsta. Uppvisning vid Ryttarolympiaden på Stadion. Tyska sångare gästar Allmogegillet.
1957 En representant från Allmogegillet med på resan till Vinskördefesten i Frankrike.
1958 Resa till Wolfach (Stadskapellets 150-årsjubileum). Uppvisning vid fotbolls-VM på Stadion.
1959 Wolfach stadskapell gästar föreningen. Allmogegillet uppvisning i TV.
1960 18 juniorer invaldes i föreningen. Juniorerna anordnar egen soaré med folkdansuppvisning.
1961 Ny lokal, S:t Eriksgatan 68. Övningsdag fredag. Bilutflykt till Oxelösund.
1962 Anordnas gammaldanskurs. Allmogegillet deltar i Mäster Olofsgårdens resa till Kröv, Tyskland.
1963 Utbyte av svenska flaggan. Kurs i gammaldans på Skansen.
1964 Anordnas gammaldanskurs. Resa till Frankrike.
1965 Allmogegillet fick sin föreningsfana. Utflykt till Åland. Tidningen ”Vi Allmogegillare” återuppstår. Föreningens 45-årsjubileum firas på Lärargården, Lidingö.
1966 Invigning av ny dansbana på Bergane. Anordnas gammaldanskurs.
1967 Årsavgiften höjs till 30 kr. Allmogegillet deltar i Söderringens resa till Tyskland. Anordnas gammaldanskurs.
1968 Anordnas folkdanskurs. Allmogegillet anordnar distriktets skidtävling samt deltar i Mäster Olofsgårdens resa till Italien.
1969 Gunnar Lundgren blir Allmogegillets dansledare. Anordnas gammaldanskurs. Byte av lokal tre gånger: Rådmansgatan, Atlasgatan och Hälsingehöjden.
1970 Ny lokal, Minervasalen på Sunside. En kombinerad gammaldans- och folkdanskurs anordnas. 50-årsjubileet firas på Lärargården, Lidingö. Luciafesten i Alviks kommunalhus samlar ca 275 deltagare.
1971 Den första kvinnliga ordföranden väljs – Anna-Greta Palm. Träningslokal på Statens Dansskola, Blasieholmen och i Filmhuset på Gärdet. Resa till Italien och till den internationella folkdansfestivalen i Nizza, Frankrike. Stor uppvisning på Kungsträdgårdens scen.
1972 Byte av träningslokal, till Karlbergsvägen 32 A. Gammaldanskurs, 80 deltagare anmälda. Ny dansledare, Erik Eldebäck. Ett tiotal Allmogegillare fjällvandrar i Jämtland. Allmogegillet vinner årets distriktstrekamp.
1973 Allmogegillet står som arrangör för distriktets simtävling i Åkeshovsbadet och deltar i TV-programmet ”Nygammalt”. Dansledare är Gunnar Lundgren och Renee Wahlberg, spelman Agneta Wärn. En fjällvandring på Kungsleden anordnas. Föreningströjor införskaffas, med motiv ritat av Hans Persson.
1974 Ny dansledare Inger Annermalm, spelman Agneta Wärn (våren) och Björn Sandell (hösten). Nitton medlemmar besöker Vimmerby folkdanslag.
1975 Allmogegillet reser till Hamburg. Återbesök av Vimmerby folkdanslag i samband med Ungdomsringens Dag på Skansen. Föreningens 55-årsjubileum firas på Huvudsta slott. Heldagsträning av polskor ordnas.
1976 Den 11-15 juli gästas Allmogegillet av det engelska folkdanslaget Earlsdon Morris Men (19 pojkar och 2 flickor!). Föreningen genomför 21 uppvisningar och lekledningar, bl a på Bromma Krog fem kvällar i juli, vid International Friendship Leagues kongress i Sigtuna och vid Svensk-Irländska föreningens julfest. Två heldagsträningar av polskor arrangeras. Tretton Allmogegillare deltar i dans- och spelmansstämman i Ransäter, Värmland.
1977 Den 24-31 juli gör Allmogegillet en resa till England, återbesök hos ”Morrismennen” i Coventry. Dansövningarna leds nu av en danskommitté bestående av Hans Persson, Renee Engqvist, Agneta Cronqvist och Inger Annermalm. Spelmän Tord och Jan Åkerlund samt Håkan Leander. Under våren startas på försök ett barnlag med träning på lördagar. 26 barn i åldern 6-13 år anmäls. En kombinerad gammaldans-/folkdanskurs anordnas i Kista. Förfrågan från Tyresö kommun om att få köpa Bergane. En fastighetskommitté tillsätts med anledning av detta. Föreningen genomför 17 uppvisningar.
1978 Anordnas folkdanskurs i Kista och gammaldanskurs på Trossen, S:t Eriksgatan. Tio barn från det nystartade barnlaget blir medlemmar i föreningen. En båt- och en kanotutflykt anordnas i Stockholms skärgård liksom en resa till Fryksås.
1979 Den första gemensamma uppvisningen barn och seniorer genomförs på midsommarafton. En veckoslutskurs med dans, musik, sång och slöjd anordnas på Stensnäs kursgård. Kursledare Agneta Cronqvist och Dana Öström. En pysseldag, som samlar 27 medlemmar, arrangeras för att knåpa ihop vinster till årets luciafest.
1980 Den 1 september flyttas dansträningarna till föreningsrådets nya lokaler i Brygghuset. Norrtullsgatan 12 N. Nybörjarkurs i gammaldans på Nyponet, Körsbärsvägen 9. Vid midsommaruppvisningarna deltar 16 juniorer och 22 seniorer, 38 dansare!! Bussutflykt för juniorlaget till Mariefred. Föreningens 60-årsjubileum firas på Dalens Träffcentra, Enskede. Supé med dans 50 kr för seniorer och 35 kr för juniorer.
1981 Årsmötet ajourneras en månad p g a svårigheter att få ihop en styrelse. Vi fick en ny dansledare, Vendel Södervall. Spelmän Anne von Essen och Bengt Wärn. Tisdagsgruppen – med ansvar för seniorträningarna, uppvisningar m m – bildas. Nybörjarkurs i gammaldans. Den 17 januari startar ett nytt barnlag. 17 barn i åldern 5-9 år tränar på lördagarna på Karlbergsvägen 32. Under hösten ökar antalet barn till 23 st och flyttar till Brygghuset. Bomullstyg – blått- och vitrandigt – inköps till kjolar och hucklen till barn- och juniorlagens flickor.
1982 Helgen 11-13 juni deltar 25 barn, juniorer + ledare i Barn- och Ungdomsträffen i Enköping, som arrangeras av Enköpings folkdansgille och samlar 1.000 deltagare. Fortsättningskurs i gammaldans. Barn och juniorer deltar i Stadshusfesten. Ny spelman hos seniorerna: Ingvar Magnusson.
1983 Resa till musik- och folkdansfestival i Frastanz, Österrike. Ränningen framförs därvid i österrikisk TV. I samband med Ungdomsringens Dag på Skansen gästas juniorlaget av Folkungagillet från Linköping. Lagen dansar uppvisning på Sollidenscenen. 32 medlemmar deltar i en ”Inspirations- och Idéhelg” på Solbacka kursgård där gästande dansinstruktör och samkvämsledare är Anders Perstrand, Umeå och spelman Margareta Mattsson, Stockholm. Gammaldanskurs på hösten.
1984 Fortsättningskurs i gammaldans och folkdans. Ungdomskurs i bugg och gammaldans. Fr o m hösten leds övningskvällarna av Tisdagsgruppen, spelman Olle Landin. Juniorlaget besöker Folkungagillet i Linköping i samband med deras 40-årsjubileum. Junior- och barnlag + 3 ledare deltar i Nordiska Barn- och Ungdomsstämman i Falun. Den första funktionärsfesten hålls.
1985 Uppvisning på Skansen på Nationaldagen. Firande av Berganes 50-årsjubileum – på Bergane. Föreningens 65-årsjubileum firas på Kristinehovs Malmgård. Ny spelman, Bengt Lisper. Inköp av ny svensk flagga.
1986 Resa till Jutajaisetfestivalen i Sodankylä, Finland. Lördagsgruppen bildas – med uppgift att ta hand om juniorernas dansträning.
1987 En Idéhelg arrangeras på Väddö folkhögskola. Resa till Trachtenfest i Baar, Schweiz. Ränningen dansas i schweizisk TV. Utbyte med Vaxholms folkdansgille. En tangokurs ordnas för medlemmarna. Juniorlaget flyttar sina träningar från lördagar till tisdagar. En skördedräkt från Bräkne härad sys upp av några medlemmar.
1988 Resa till Rättviksdansen. Tretton medlemmar börjar träna inför dansuppvisningen i Globen 1989. På grund av lågt deltagarantal slås juniorlagets dansträning ihop med seniorernas. Friskvårdsgruppen startar sin verksamhet, två vandringar arrangeras av gruppen.
1989 Dansutbyte med övriga innerstadsföreningar inleds. Tillsammans med ca 1.000 dansare deltar 14 medlemmar i ”Tidernas Dans” i Globen den 7 oktober i samband med firandet av Stockholms Distrikts 70-årsjubileum.
1990 I mars arrangeras loppmarknad i Skärholmen och i maj på Mariatorget. Ca 4.000 kr samlas på detta sätt in till sommarens resa. Den 26 juni reser ett 40-tal medlemmar till en folkdansfestival i Pecs i sydvästra Ungern. Den 10 november firas Allmogegillets 70-årsjubiléum i Hägerstens Medborgarhus. Drygt 60 personer deltar i firandet. Den 20 november avlider föreningens grundare, Gösta Linden, i en ålder av 97 år.
1991 Delar av Juniorlaget (7 st) plus 2 ledare tillbringar en härlig helg på Arholma med övernattning på Bull Augusts vandrarhem.
1992 Under året arrangeras 4 offentliga danstillställningar med ”’Polskor & Gammalt'” i Brygghuset. För musiken svarar ”Boda – Bingsjö”. Kvällarna är mycket välbesökta. En av Friskvårdsgruppens vandringar går under hösten till Allmoges tomt Bergane, ”som sett bättre dagar”, och det klassiska utflyktsmålet Gammelströmmen.
1993 Bergane säljs. På försommaren köper Tyresö kommun föreningens sedan 1935 ägda sommarhem Bergane. En nära 60-årig epok upphör därmed. Tillsammans med arv från Gösta och Aida Wahlén får föreningen en god ekonomi, vilket kommer att ha stor betydelse för föreningens framtida verksamhet och överlevnad. På sommaren reser 25 Allmogegillare med Baltic Star till Ösel i Estland där medlemmarna lär känna Keeris folkdanslag.
1994 Våra vänner i Keeris folkdanslag från Ösel gästar oss den 27 juli – l augusti. 20 Allmogegillare far med buss tillsammans med Keeris 18 dansare och 6 spelmän till Rättvik Folklore Festival. Keeris dansar flera fartfyllda, proffsiga uppvisningar på festivalen. En helg i september gör 13 medlemmar en utflykt till Stora Karlholmen i Stockholms yttre skärgård. Det blir den första i raden av skärgårdsutflykter. Under året inköper föreningen en kopieringsmaskin.
1995 Den 18 november firas Allmogegillets 75-årsjubileum. Festligheterna startar med att en buss tar deltagarna till ”en hemlig ort mellan Hjälsta och Örsundsbro i Uppland” = Bärsta Gård där deltagarna bjuds helstekt gris och mycket god underhållning av våra spelmän med vänner i Fredmans kapell.
1996 Den 23-24 mars deltar 12 medlemmar i en danshe1g i Leksand med Leksands folkdanslag. Leif Lindgren från Svärdsjö lär ut gammeldansvarianter från sina hemtrakter. På hösten anordnar Allmoge nybörjarkurs i gammaldans. Ett 35-tal nybörjare anmäler sig och Peter Krywult lär ”med stor entusiasm” ut steg, snurrar etc. Våra spelmän Bengt Lisper och Lennart Brynielsson svarar för musiken. På hösten blir det svarsbesök hos Allmoge av Leksands folkdanslag vid en kurshelg på Wiiks slott och folkhögskola. Lärare är Sven och Bitten Olsson från Säffle.
1997 Sommarens resa går till ”Baltica 1997″ i Riga. En festival för ”bevarandet av hembygdskulturen i Lettland, Estland och Litauen”.
1998 Under två hektiska dagar i mars gästas Allmoge av det lettiska barnlaget ”Ceiruleits”. Gruppen som anländer består av 26 barn och 8 vuxna (plus dräkter och instrument). De framför ett ca en timmas program med sång, dans och musik i Sollentuna Centrum, Sickla Skola och Forum Nacka. Allmogegillare ställer upp och guidar dem i Stockholm samt ordnar samkväm på lördagskvällen där även Sollentuna ungdomslag deltar. I augusti får Allmoge besök av Sotra Folkdanslag från Bergen i Norge. Norrmännen får bl a åka Waxholmsbåt till Vaxholm för vidare färd med buss till Rindö där det hålls fest med sång, dans och lek.
1999 Året startar med en gammeldanskurs. Dräkt- och Slöjdsektionen ordnar en guidad visning av Karin och Carl Larsson-utställningen på Nordiska Museet. En helg i juni gästar medlemmar från Allmoge Sotra Folkdanslag, där vi bl a deltar med uppvisning tillsammans med Sotra-laget vid ”Den Store Torgdagen” i Bergen.
2000 19 Allmogegillare reser den 25 mars till Leksand folkdanslag. I Sockenstugan i Siljansnäs blir det danskväll med instruktion i en mix av polskor, gammeldans och modernt. På söndagen besöker deltagarna Sollerön, Mora och Zorngården. Några medlemmar deltar i Nordlek i Stavanger, Norge den 4-9 juli. Den 11 november firas Allmogegillets 80-årsjubileum med stor fest i Folkets hus i Sundbyberg där föreningen en gång grundades. Det bjuds på sång av manskör, dansuppvisning med boogie-woogie, bugg och lindy. Det var inte våra egna dansare utan ungdomar från Ebba dansförening som uppträdde.
2001 Förutom den vanliga tisdagsdansen startas en nybörjarkurs i gammaldans med 30 deltagare. En kurshelg på Wiks slott tillsammans med Leksands folkdanslag ordnas liksom skidresa till Fryksås, en skärgårdsutflykt till Finnhamn och en mycket uppskattad kurs i släktforskning under Agneta Allerstavs ledning. Samkvämsgruppen bjuder in till Fest för alla i Filmstaden innan den försvinner. Tisdagsgruppen som lett övningarna under året har bestått av Bengt Göthberg, Peter Krywult och John Westerholm.
2002 Skidresan går som vanligt till Fryksås och Valborg firas på Tollare folkhögskola där också en heldagskurs i dans genomförs. Gammaldanskursen fortsätter under ledning av Peter Krywult och 5 nya medlemmar tillkommer men 6 personer har utträtt ur föreningen. Tidningen utkommer åter och internetvärlden gör ett trevande intåg i föreningen med mailutskick av meddelanden och en egen hemsida. Resa till Färöarna och Nordlek diskuteras men går ej att genomföra.
2003 Traditionen med skidresa till Fryksås och Valborgsfirande på Tollare fortsätter. På Tollare genomförs också en kursdag med utlärning av bugg, gillesdanser och polskor. Dansträffar med Danderyds folkdanslag och Leksandsvännerna. Tidningsredaktionen ger ut ett dubeldubbelnummer av tidningen! Rolf Thimgren skänker sin Häverödräkt till föreningen. Web-gruppen arbetar vidare med hemsidan.
2004 Medlemsantalet är ständigt sjunkande. Nybörjarkurs och fortsättningskurs i gammaldans anordnas för föreningens överlevnad. Förutom de traditionella midsommaruppvisningarna på Pauvres Honteux och Siggebogården på Lidingö dansar Allmogegillet in julen på Pauvres Honteux. En skärgårdsutflykt går till Siaröfortet.
2005 Under året tillkommer 6 medlemmar, ett välkommet tillskott! Tisdagsdansen har mestadels genomförts i Brygghuset men övergår sedan till den nya lokalen på Döbelnsgatan då föreningsverksamheten i Brygghuset upphör. Lennart Brynielsson, Bengt Lisper och Ingvar Magnusson svarar som vanligt för musiken. En aktivitetsgrupp har bildats och ordnar visning av Riddarhuset och Bååtska palatset och en vandring på Lidingö. Många medlemmar som slutat dansa deltar. Skärgårdsutflykt till Landsort och tangokurs genomförs. Föreningens 85-årsjubileum firas med fest på Hotell Oden. Gamla inventarier auktioneras ut.
2006 Kristina Kroon blir ny ordförande. Under hösten genomförs åter en kurs i gammaldans med 16 nybörjare, ledd av Peter Krywult, Jörgen Richardsson och Renée Engqvist. Parallellt pågår ordinarie träning. Aktivitetsgruppen ordnar visningar av Stadsarkivet och Stadshuset samt en utflykt till Bergane.Tidningen utkommer med 2 nummer. Fondgruppen fortsätter att förvalta föreningens kapital på bästa sätt. Dansavslutningen inför sommaren genomförs som vanligt vid Farsta Gård och julavslutningen sker tillsammans med nybörjarna med gröt och julklappar och ett miniluciatåg. Julunderhållningen på Fredhällshemmet (Pauvres Honteux) har blivit en uppskattad tradition då även de boende deltar.
2007 Antalet aktiva dansare har ökat. Glädjande nog har flera från förra danskursen fortsatt att dansa. Drygt 600 gånger har vi bjudit upp till ca 85 olika danser, gammaldans, gillesdanser och folkdanser! Dessutom är aktivitetsgruppen aktiv: Besök på Hovstallet och Polismuseet samt en vandring på Söders höjder. Föreningen har gjort en skidresa till Fryksås samt arrangerat en kurshelg på Biskops-Arnö tillsammans med Leksands folkdanslag. Renée Engqvist och John Westerholm har fortsatt med korta genomgångar av polskor på tisdagkvällarna.
2008 6 nya medlemmar har tillkommit, varav 3 även är spelmän! De trägna musikerna Lennart Brynielsson, Bengt Lisper och Ingvar Magnusson har fått förstärkning av Emma Sjöström och ibland av Kerstin Königsson och Sören Eriksson. Ännu en nybörjarkurs i gammaldans med ett 30-tal deltagare hålls i samlingslokalen Väduren. Skidresa, Valborg på Tollare, utbyte med Danderyds folkdanslag, och kurshelg med polskor genomförs. Marie Eriksson ser till att tidningen kommer ut på hemsidan. Även meddelanden skickas numera med e-post. Ett mycket uppskattat besök hos Anders Hansers filmstudio ordnade aktivitetsgruppen, förutom besök på Hallwylska palatset, tullmuseet och SVT.
2009 Ytterligare 4 nya medlemmar! I genomsnitt har 25 medlemmar deltagit i tisdagsdanserna, en glädjande ökning. Övningarna hålls nu i Grekiska kulturföreningens lokaler på Idungatan under ledning av Jörgen Richardsson, Peter Krywult och Kristina Kroon. Sedvanliga midsommaruppvisningar och även julunderhållning på Fredhällshemmet, musiken av Ingvar Magnusson nu förstärkt av Sören Eriksson och med sång av Kjell Wahlberg. De som inte längre är aktiva dansare, och även övriga, deltar flitigt i Aktivitetsgruppens intressanta studiebesök: Svea Hovrätt, Alba Nova och SOS Alarm.
2010 I april är Allmogegillets dansare inbjudna till Danderyds folkdanslag. 27 personer hörsammar inbjudan och deltar i en mycket uppskattad danskväll tillsammans med dansare från Bromma folkdanslag och Täby. Valborg firas i duggregn på Tollare. Den 13 november firas Allmogegillets 90-årsjubileum i Drakenbergssalen, Tellus. Russindalens spelmän står för musiken och showgruppen Kulsprutan uppträder. Barn från f d barnlagen inbjuds. Totalt 71 personer är anmälda till festen varav 8 tidigare barndansare!

Tillbaka till Om oss